10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19

10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19

10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19การระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้จะทำให้โลกเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก อาจเป็นการพลิกวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์มนุษย์ในโลกของเราครั้งใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปสู่การจัดระเบียบโครงสร้างของโลกใบใหม่ (New Normal) เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะยอมรับมันหรือไม่ก็ตาม ทุกคนต้องเริ่มที่จะเรียนรู้ถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงไปแบบที่ทุกคนจะไม่มีทางกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมที่เคยมีในอดีตได้อีกต่อไป นักวิชาการต่างได้พยายามทำการคาดการณ์แนวโน้มโลกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยพยายามคาดการณ์ว่าในอนาคตหลังจากที่เกิดมีเหตุการณ์วิกฤตการโรคโควิด-19 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยพยายามนำเอาเรื่องเด่น 10 เรื่องมากล่าว เพื่อให้ทุกคนเริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal กันได้ต่อไป 10 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น jumbo jili ขั้วมหาอำนาจของโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลง โลกใหม่หลังยุคโควิค-19 จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนผู้นำ โดยสังเกตจากการที่มีการปรับสมดุลผู้นำโลกจากฝั่งตะวันตกที่รุ่งเรืองในอดีต…
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) เทคโนโลยี (Technology) คือ วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม การนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์สารสนเทศ (Information) คือ ข่าวสารการแสดงหรือข้อมูลที่มีการจัดการจนเกิดประโยชน์มีคุณค่า หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) คือ การใช้วิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมด้านข่าวสาร (ราชบัณทิตยสถาน. 2555: ออนไลน์) เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง องค์กรยุคใหม่มักจะให้ความสำคัญต่อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานมากขึ้น jumbo jili…
การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมดิจิทัล “อุตสาหกรรมดิจิทัล” เป็นการนําผลผลิตจากภาคอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ก คอนเทนต์ และการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการพาณิชย์ และการดําเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมนี้ กําหนดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีอยู่เดิมใน ISICREV. 4 หมวด Cการผลิต ซึ่งมีรหัส C260000 คือการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และหมวด J ข้อมูล jumbo jili ข่าวสารและการสื่อสารแนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลกในปี 2560 พบว่า…
สรุปเทรนด์และสิ่งน่าสนใจของอินเทอร์เน็ตจีนในรอบปี จาก China Internet Report 2019

สรุปเทรนด์และสิ่งน่าสนใจของอินเทอร์เน็ตจีนในรอบปี จาก China Internet Report 2019

สรุปเทรนด์และสิ่งน่าสนใจของอินเทอร์เน็ตจีนในรอบปี จาก China Internet Report 2019 ในงานสัมมนา RISE ที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา South China Morning Post และ Abacus เว็บในเครือ ได้ออกรายงานความเคลื่อนไหววงการอินเทอร์เน็ตของจีนในช่วงปีที่ผ่านมา China Internet Report 2019 ซึ่งเป็นปีที่สองที่มีการออกรายงานนี้ จากที่ทุกปีเราจะเห็นรายงาน Internet Report แต่เน้นเรื่องราวอเมริกา และเสริมภาพรวมทั่วโลกมากกว่า jumbo jili ภาพรวมของรายงานในปีนี้…
Canalys ประเมินตลาดพีซีปี 2020 หดตัวจากปัญหาไวรัส ทำให้โรงงานปิด, คนจีนซื้อน้อยลง

Canalys ประเมินตลาดพีซีปี 2020 หดตัวจากปัญหาไวรัส ทำให้โรงงานปิด, คนจีนซื้อน้อยลง

Canalys ประเมินตลาดพีซีปี 2020 หดตัวจากปัญหาไวรัส ทำให้โรงงานปิด, คนจีนซื้อน้อยลง บริษัทวิจัยตลาด Canalys ประเมินยอดขายพีซีรวมตลอดปี 2020 ว่าลดลงแน่ๆ จากปี 2019 ขึ้นกับว่าจะลดลงมาก (-8.5%) หรือลดลงน้อย (-3.4%) เท่านั้น jumbo jili Canalys มองว่าปัจจัยเรื่องไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสายการผลิตพีซี (ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจีน) เข้าเต็มๆ ขึ้นกับว่าสายการผลิตจะสามารถกลับมาเดินหน้าได้ตามปกติในเดือนเมษายน (best-case scenario) หรือหลังเดือนมิถุนายนไป…
อุตสาหกรรมไอทีระดับโลกคืออะไร?

อุตสาหกรรมไอทีระดับโลกคืออะไร?

อุตสาหกรรมไอทีระดับโลกคืออะไร?เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยเช่นเดียวกับการจัดเก็บการรับและการส่งข้อมูล อุตสาหกรรมไอทีระดับโลกจึงหมายถึงอุตสาหกรรมทั่วโลกที่พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมออนไลน์และการสื่อสารโทรคมนาคม หลายคนคิดว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีงานและโอกาสมากมาย เกือบทุกธุรกิจและองค์กรในโลกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์บางประเภทขึ้นอยู่กับบริการของอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก jumbo jili อุตสาหกรรมนี้ให้บริการที่หลากหลายสำหรับองค์กรต่างๆทั่วโลก บริการทั่วไปที่ให้บริการโดยอุตสาหกรรมไอทีระดับโลกคือสถาปัตยกรรมระบบ นี่หมายถึงการออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ควบคุมการดำเนินการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการต่างๆ ระบบปฏิบัติการทั่วไปบางระบบคือWindows®และLINUX® บริการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อุตสาหกรรมไอทีทั่วโลกให้บริการคือการสร้างเครือข่าย เครือข่ายคือการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งกับส่วนประกอบต่างๆ คำนี้อาจใช้เพื่ออธิบายการ สล็อต เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย อาจใช้เพื่ออธิบายการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เซิร์ฟเวอร์เป็นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์หลักที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งบนเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลและโปรแกรม ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งบริการที่ใช้กันทั่วไปโดยอุตสาหกรรมไอทีทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT อาจรักษาความปลอดภัยเครือข่ายโดย จำกัด การเข้าถึงของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเครือข่าย มันยังใช้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อปกป้องข้อมูลที่ส่งและรับออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหลายคนมุ่งเน้นที่การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มักได้รับการว่าจ้างจาก…
ประกาศรับสมัครงานอย่างไร ให้ได้คนที่มี DNA ตรงกันมาร่วมงาน

ประกาศรับสมัครงานอย่างไร ให้ได้คนที่มี DNA ตรงกันมาร่วมงาน

ประกาศรับสมัครงานอย่างไร ให้ได้คนที่มี DNA ตรงกันมาร่วมงาน การหาคนมาร่วมงานที่มี DNA เข้ากับองค์กรได้นั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสามารถตัดสินชะตาความสำเร็จขององค์กรได้เลย และจะยิ่งท้าทายขึ้นไปอีก หากเป็นองค์กรขนาดเล็กที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก jumbo jili สมัยที่เบลค มายคอสกี (Blake Mycoskie) เจ้าของแบรนด์รองเท้าช่วยเหลือสังคมอย่าง TOMS ปลุกปั้นธุรกิจขึ้นมาจากศูนย์ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่งานล้นมือจนทำคนเดียวไม่ไหว เขาเลยต้องหาคนมาช่วย แต่ติดว่า ตอนนั้นเขาไม่มีเงินครับ ถามว่าเขาทำอย่างไร? มายคอสกีประกาศหาคนมาช่วยงานเขาลงในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนชื่อดังอย่าง Craigslist ซึ่งที่นี่นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนของระหว่างกันแล้ว ยังมีการแลกแรงกับของอีกด้วย เขาเลยใช้พื้นที่นี้ สล็อต…
‘เริ่มก่อน จึงชนะ’ เปิดแผนรับมือโควิด-19 ของไต้หวันที่เตรียมการตั้งแต่ปลายปี 2019

‘เริ่มก่อน จึงชนะ’ เปิดแผนรับมือโควิด-19 ของไต้หวันที่เตรียมการตั้งแต่ปลายปี 2019

‘เริ่มก่อน จึงชนะ’ เปิดแผนรับมือโควิด-19 ของไต้หวันที่เตรียมการตั้งแต่ปลายปี 2019 เริ่มต้นปี 2020 ในขณะที่ชาวไต้หวันกำลังตื่นตัวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บุคลากรทางการแพทย์และนักระบาดวิทยาในไต้หวันกำลังทำงานกันอย่างหนัก เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังกรณีโรคปอดอักเสบลึกลับที่กำลังแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีนในเวลานั้น ก่อนที่โรคปอดอักเสบดังกล่าวจะรู้จักกันในชื่อโควิด-19 (COVID-19) ในเวลาต่อมา หลิน อายุรแพทย์โรคระบบหายใจประจำศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงไทเป เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา แพทย์ในแนวหน้าทั้งหมดของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลทั่วไต้หวัน ต่างได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการจากศูนย์ควบคุมโรคระบาด (CDC) ของไต้หวัน ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไอ มีไข้สูง เจ็บคอ และน้ำมูกไหล ซึ่งแพทย์ต้องทำการสอบสวนโรค ทั้งสอบถามประวัติการเดินทาง อาชีพ…
การ์ทเนอร์ เผยมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของไทยและทั่วโลก ปี 2563-2564

การ์ทเนอร์ เผยมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของไทยและทั่วโลก ปี 2563-2564

การ์ทเนอร์ เผยมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของไทยและทั่วโลก ปี 2563-2564 ภายในงาน Gartner IT Symposium/Xpo Americas ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกในปี 2564 จะแตะ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% จากปีนี้ อย่างไรก็ตาม ปี 2563 นี้ถูกคาดการณ์ตัวเลขที่ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 5.4% สำหรับประเทศไทย การท์เนอร์คาดการณ์ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายไอทีในปีหน้าจะเติบโต 5.6%…
สภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

สภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

สภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัล"ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีในการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ยังคงต้องปรับปรุงในด้านกฎหมาย กฎระเบียบกติกา เพื่อลดอุปสรรคและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" ในเรื่องสภาพแวดล้อม ปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการลงทุนและการเงิน โดยมีตัวอย่างเช่น jumbo jili ประเทศไทยเริ่มมีจำนวนของนักลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ที่มาลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นจำนวนมาก โดย Techsauce รายงานว่าในปี 2559 ประเทศไทยมีจำนวนนักลงทุนในรูปแบบบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และบริษัทที่ใช้เงินตนเองในการลงทุน (Corporate Venture Capital) มากกว่า 79 ราย และนักลงทุนอิสระ (Angel investor)…