UIH เปิดตัว Data Center แห่งใหม่ “BCH4” การันตีบริการด้วยมาตรฐานระดับโลก

UIH เปิดตัว Data Center แห่งใหม่ “BCH4” การันตีบริการด้วยมาตรฐานระดับโลก

UIH ผู้นำธุรกิจโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลโซลูชันของไทย ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาทเปิดตัว Data Center แห่งใหม่ “UIH BCH4” ณ อาคารเบญจจินดา ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยสะดวกแบบครบครัน การันตีบริการด้วยมาตรฐานจากสถาบัน Uptime และ ISO ยกระดับสู่การให้บริการแบบ Data Center as a Service ตอบโจทย์ลูกค้ายุค Digital Transformation

jumbo jili

Data Center รากฐานสำคัญของการทำ Digital Transformation
คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการของ UIH กล่าวถึงรายงานจาก Brain & Co ระบุว่า การทำ Digital Transformation ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเติบโตอย่างทวีคูณ และจะมีมูลค่าสูงถึง $1.14 ล้านล้าน (ประมาณ 35 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2025 โดยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ Cloud, Network และ Cybersecurity เพื่อรองรับเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น Data Analytics, AI, IoT และ Blockchain

สล็อต

เทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างปริมาณข้อมูลมหาศาลและต้องการระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานนอกจากจะต้องรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้แล้ว ยังต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย ทำให้ความต้องการใช้ Cloud และ Edge Computing มีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมี Data Center ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้จึงกลายเป็นรากฐานสำคัญของการทำ Digital Transformation

สล็อตออนไลน์

“ในอีก 5 ปีข้างหน้านี้ Data Center จะมีขนาดเล็กลง แต่อยู่ใกล้ลูกค้ามากขึ้นเพื่อขจัดปัญหาเรื่อง Latency และตอบโจทย์การใช้งานของแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ต้องการความเร็วในการตอบสนอง เช่น Self-driving Car ทำให้ Multi-location Data Center กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ UIH กำลังดำเนินตาม ประเมินว่า Data Center จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปี (2020 – 2025) ประมาณ 15%”

UIH BCH4 Data Center มาตรฐาน Uptime Tier III บนทำเลที่ดีที่สุด
UIH BCH4 เป็น Data Center แห่งใหม่บนอาคารเบญจจินดา ย่านวิภาวดีรังสิต ซึ่งใกล้เส้นทางคมนาคมที่หลากหลาย สะดวกสบายต่อการเดินทาง โดยติดสถานีรถไฟฟ้าบางเขน และมีระยะทาง

jumboslot

จากสถานีรถไฟหลักบางเขนและสนามบินดอนเมืองไม่เกิน 15 นาที รองรับความจุ 300 ตู้แร็กบนพื้นที่รวม 2,000 ตารางเมตร เชื่อมต่อกับ Data Center ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ผ่าน High Speed Data Center Ring ความเร็วระดับ Terabit ที่สำคัญคือตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัยและการจลาจล

UIH BCH4 เป็น Data Center แบบ Carrier Neutral ที่ลูกค้าสามารถเลือกการเชื่อมต่อและบริการจากผู้ให้บริการได้ทุกราย ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III จากสถาบัน Uptime ในส่วนของการออกแบบ (Design Documents) และการก่อสร้าง (Constructed Facility) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดด้านความทันสมัย ความมั่นคงปลอดภัย และความต่อเนื่องในการให้บริการ Data Center

slot

แบบครบวงจร นอกจากนี้ UIH BCH4 ยังผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอีกด้วย และยังมีแผนที่จะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO อื่นๆ เช่น ISO/IEC 20000-1:2011, ISO 22301:2012 รวมไปถึง PCI DSS ในอนาคต บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น