Case Studies: ตัวอย่างการนำ Data Analytics มาพลิกโฉมธุรกิจ

Case Studies: ตัวอย่างการนำ Data Analytics มาพลิกโฉมธุรกิจ
สำหรับเซสชันสุดท้ายของงานสัมมนา คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ G-Able ได้ออกมายกตัวอย่างการนำ Data Analytics มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

-ค้าปลีก – Real-time Demand Monitoring ช่วยให้ซัพพลายเออร์ทราบได้ว่าควรจัดส่งสินค้าประเภทใด ไปยังร้านค้าสาขาไหน เพื่อตอบรับกับความต้องการสินค้านั้นๆ ของลูกค้ามากที่สุด

jumbo jili

-การเงิน – Payment InformationValue Added Services (PIVAS) เป็นระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าจากการใช้บัตรเครดิต แล้วนำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดการตลาดหรือโฆษณาเพื่อนำเสนอบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ – Personalized Offers เป็นการยิงโฆษณาไปยังมือถือเมื่อผู้ใช้ไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน หรือร้านอาหาร

-ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ – Traffic Management and Public Safety นำข้อมูลสัญญาณ GPS ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมาวิเคราะห์เพื่อระบุความหนาแน่นของการจราจร

สล็อต

นอกจากนี้ คุณณัฐนภัสยังได้จำแนกเป้าหมายขององค์กรที่สนใจนำ Data Analytics เข้ามาใช้ โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก คือ ปรับปรุงกระบวนการเชิงธุรกิจหรือลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้, ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือเพิ่มประสบการณ์การใช้งานและความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้า รวมไปถึงแนะนำให้องค์กรดำเนินการแบบ Agile กล่าวคือ แบ่งการนำ Data Analytics มาประยุกต์ใช้ในองค์กรออกเป็นหลายๆ เฟส แล้วค่อยๆ ทยอยทำทีละเฟสไปเรื่อยๆ เพื่อที่ระหว่างทางจะได้ทำการวัดผลและปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรมากที่สุด

สล็อตออนไลน์

Hubspot แพลตฟอร์ม CRM & Marketing ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการทำ Inbound Marketing ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือ Hubspot ซึ่งเป็นโซลูชันที่ผสานรวม CRM, Sales, Markeing และ Customer Service ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตอบโจทย์การนำเสนอบริการให้สอดคล้องกับความชื่นชอบส่วนบุคคล ความสะดวกสบาย และลดอุปสรรคในการขาย ปัจจุบันนี้มีลูกค้าที่ใช้บริการมากถึง 56,000 รายทั่วโลก

jumboslot

Kathryn Phyo, Channel Partner Manager จาก Hubspot ระบุว่า เรากำลังอยู่ในยุคใหม่ของการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นยุคที่ลูกค้าเป็นผู้คุมเกม ลูกค้าสามารถศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตนต้องการได้ด้วยตนเอง ต่างจากอดีตที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลจากโฆษณาที่เราป้อนให้ ที่สำคัญคือ ลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่ว่า “มี” หรือ “ทำได้” แต่ต้องการสิ่งที่ “ดีกว่า” และ “ใช้ได้ง่าย” ด้วย ดังนั้น การตลาดรูปแบบเก่าอย่าง Outbound Marketing เช่น การโฆษณาออกทีวี การส่งจดหมายข่าว หรือการโทรไปขายบริการ จึงไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป

slot

ด้วยเหตุนี้ Hubspot จึงได้นำเสนอการตลาดแบบ Inbound Marketing เพื่อดึงความสนใจของลูกค้าเข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Blog posts, Web content, รูปภาพ, Infographic, วิดีโอ, Podcast และอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิดที่ว่า Content สามารถให้ความรู้ ความบันเทิง และช่วยจุดประกายให้ลูกค้าแนวคิดและอยากนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งหัวใจสำคัญของ Inbound Marketing คือ การดึงดูดความสนใจ การปฏิสัมพันธ์ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตลาดไอทีน่าศึกษามาก ดูข้อมูลจากหลายๆแหล่ง