4 อุตสาหกรรมไทยที่ เริ่มสร้างประสบการณ์ใหม่ในการติดต่อสื่อสารได้ง่าย

การศึกษา, โรงพยาบาล, ภาครัฐ, ค้าปลีก – 4 อุตสาหกรรมไทยที่เริ่มสร้างประสบการณ์ใหม่ในการติดต่อสื่อสารได้ง่าย
สำหรับในประเทศไทยนั้น คุณสาธิตได้ให้มุมมองเอาไว้ว่าอุตสาหกรรมที่ควรเริ่มต้นสร้าง Collaboration Platform ของตนเองเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและต่อยอดโครงการ Digital Transformation อื่นๆ นั้น ได้แก่ภาคการศึกษา, โรงพยาบาล, ภาครัฐ และค้าปลีก ซึ่งคุณสาธิตก็ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจจากกรณีศึกษาของทาง Alcatel-Lucent Enterprise เอาไว้ดังนี้

jumbo jili

เปลี่ยนสถานศึกษา สู่การเป็น Platform ระหว่างนักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่
ในแง่มุมของสถาบันการศึกษานั้น บทบาทหลักๆ ของ Collaboration Platform นั้นก็คือการเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งสำหรับนักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา เพื่อตอบโจทย์ดังต่อไปนี้

-เป็นช่องทางการสื่อสารภายในชั้นเรียน เปลี่ยนการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Learning Management System (LMS) หรือ E-Learning, ระบบส่งการบ้าน หรือระบบจัดสอบออนไลน์ได้

สล็อต

-เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อไปยัง Application บริการอื่นๆ ของสถาบันการศึกษา ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาต่างๆ ที่ตนเองมีสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Application สำหรับทำงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเองได้ง่ายขึ้น
-เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลเด็กนักเรียนในระดับอนุบาล, ประถม และมัธยมเป็นไปได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
-เป็นช่องทางการสื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย เพิ่มขีดความสามารถให้กับ Application ของมหาวิทยาลัยในการกระจายข่าวสาร, การส่งไฟล์เอกสาร, การส่ง Chatbot เพื่อรับส่งข้อมูลจากนักศึกษา
-การแจ้งเตือนภัยรุนแรงหรือประกาศฉุกเฉินต่างๆ และทำให้ผู้รับข่าวสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาได้โดยง่าย

สล็อตออนไลน์

-เพิ่มโอกาสในการสร้างรายรับใหม่ๆ ให้กับสถาบันการศึกษา ด้วยการส่งโฆษณาผ่านช่องทางการสื่อสารนี้ได้
พลิกโฉมโรงพยาบาล จัดการทุกบริการสุขภาพผ่านระบบแชทและวิดีโอ

ทางด้านโรงพยาบาลและสาธารณสุข การประยุกต์นำ Collaboration Platform ไปใช้นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายส่วนมาก และจะเปลี่ยนกระบวนการการทำงานภายในโรงพยาบาลไปอย่างสิ้นเชิง เช่น

jumboslot

-เป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกลก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์จริงๆ ช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยได้
-เป็นช่องทางในการนัดพบแพทย์ ที่สามารถแจ้งเตือนและรับส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ
-เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างแพทย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยที่ครบถ้วน และทำให้ปรึกษาระหว่างกันได้ง่าย อ้างอิงข้อมูลจากระบบของโรงพยาบาลได้ง่าย เช่น การนัดหมายผ่าตัดไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
-สร้างโอกาสใหม่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางไกล โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลผู้ป่วยจะไม่หลุดรั่วออกไปภายนอก และยังคงสามารถสื่อสารรับส่งข้อมูลทางแชทต่อในภายหลังได้ และมีช่องทางในการพูดคุยกับญาติของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยสูงวัยได้ด้วย

slot

-ให้บริการผู้ป่วยภายในผ่านทางระบบ Mobile Application ได้ ทำให้การสื่อสารต่างๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลด้วยตนเองได้ง่าย และสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ได้ ลดงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลลง
-แจ้งเตือนผู้ป่วยให้รับประทานยาผ่าน Notification ได้
-เป็นช่องทางในการเรียกรถพยาบาลได้ พร้อมทั้งยังส่งข้อมูลของผู้ป่วยและภาพถ่ายได้อีกด้วย อาชีพโปรแกรมเมอร์ต้องเรียนรู้อยู่ตลอด