ปรับช่องทางการสื่อสารกับภาครัฐให้ง่ายดายและสะดวกสบาย ติดตามผลการสื่อสารได้

ปรับช่องทางการสื่อสารกับภาครัฐให้ง่ายดายและสะดวกสบาย ติดตามผลการสื่อสารได้

ปรับช่องทางการสื่อสารกับภาครัฐให้ง่ายดายและสะดวกสบาย ติดตามผลการสื่อสารได้สำหรับภาครัฐนั้น การปรับช่องทางการสื่อสารมาเป็นรูปแบบ Digital นี้จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและการติดตามวัดผลได้อย่างรวดเร็ว จากกรณีการนำไปใช้งานที่หลากหลายดังนี้ jumbo jili -ระบบร้องเรียนปัญหาหรือรับความคิดเห็นต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนผู้ร้องเรียนได้ พร้อมข้อมูลประกอบการร้องเรียนที่ครบถ้วนตามระเบียบของหน่วยงาน ในขณะที่ผู้ร้องเรียนก็สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ง่ายด้วยเช่นกัน-เป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และสามารถต่อยอดให้ง่ายขึ้นด้วยการนำ Chatbot มาปรับใช้และผสานเข้ากับ Application ของบริการต่างๆ สล็อต -เป็นช่องทางในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยกัน ที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหลสู่ภายนอกหรือสูญหายไปตามกาลเวลาเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารและสิทธิ์ต่างๆ สู่ภาคประชาชน ที่สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ง่าย และหน่วยงานภาครัฐสามารถเก็บข้อมูลการสอบถามเหล่านั้นไปใช้วิเคราะห์พัฒนา Chatbot ให้มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นได้ สุดท้าย สำหรับธุรกิจค้าปลีกนั้น…
หัวใจสำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation

หัวใจสำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation

หัวใจสำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation ของธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสาธิต พันธ์ไพศาล ผู้ดำรงตำแหน่ง Country Manager แห่ง Alcatel-Lucent Enterprise Thailand ถึงประเด็นเรื่องแนวโน้มด้านการทำ Digital Transformation ของธุรกิจไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หลายธุรกิจนั้นต้องเริ่มสร้าง Collaboration Platform สำหรับใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้าภายนอกองค์กรขึ้นมาเอง เพื่อควบคุมการสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารและให้บริการที่ดี รวมถึงตอบโจทย์ด้าน Data Privacy ที่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญในหลายๆ ประเทศในยามนี้ jumbo jili…