คุณพร้อมไหมที่จะอยู่รอดในยุคดิจิทัล

คุณพร้อมไหมที่จะอยู่รอดในยุคดิจิทัล

นอกเหนือจากการแข่งขันอันดุเดือดทั้งจากคู่แข่งที่มีอยู่เดิมและคู่แข่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการลดต้นทุนในการดำเนินงานแล้ว ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบไอทีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ หากไม่เรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งาน นั่นหมายถึง พื้นที่ยืนในสมรภูมิเศรษฐกิจดิจิทัลของคุณก็จะยิ่งเหลือน้อยลงทุกที คำถามก็คือแล้วคุณพร้อมแค่ไหนที่จะอยู่รอดในยุคดิจิทัล? jumbo jili ลำพังการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานอาจไม่ใช่สูตรสำเร็จของการอยู่รอด เพราะธุรกิจยุคดิจิทัลยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภัยไซเบอร์ การจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ มาใช้งาน และการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ จะจัดการกับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ได้อย่างไร?โลกดิจิทัลสร้างโอกาสมากมายให้ธุรกิจ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากภัยคุกคาม การไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรับมือกับมัลแวร์ แฮ็กเกอร์ การจารกรรมข้อมูล แรนซัมแวร์ ข้อมูลรั่วไหล ที่รัดกุมเพียงพอ…
True Digital Group สนับสนุนการทำ Digital Transformation ธุรกิจไทยอย่างไร

True Digital Group สนับสนุนการทำ Digital Transformation ธุรกิจไทยอย่างไร

True Digital Group สนับสนุนการทำ Digital Transformation ธุรกิจไทยอย่างไรเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ True Digital Group จะมีทีม Digital Solutions และทีม True Digital Academy ที่คอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการทำ Digital Transformation แก่องค์กรแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาความต้องการเชิงธุรกิจ, วิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนขององค์กร, ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบมือถือ, jumbo jili…