แนะนำ 3 โซลูชันอัจฉริยะเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลจาก UIH

ภายใต้สถานการณ์ที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญความท้าทายในปัจจุบันนี้ หลายองค์กรถูกเร่งให้ทำ Digital Transformation เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ คุณเบญจ เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการฝ่าย Business Strategy & Transformation บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้นำด้าน Digital Infrastructure & Solutions ชั้นนำของไทยได้แนะนำ 3 โซลูชันไฮไลท์บริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีใหม่และสนับสนุนองค์กรของท่านเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้ง่ายและสะดวกขึ้น โซลูชันทั้ง 3 ประกอบด้วย Smart Tax, Smart Flow, และ Remote Task Management

  1. Smart Tax Solution
    Smart Tax เป็นโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถส่งใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าของตนและกรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.) ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายภายใต้คอนเซ็ปต์ One-Stop e-Tax Service

jumbo jili

โซลูชัน Smart Tax ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ./ETDA) ในการนำส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 แก่ลูกค้าและกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มาพร้อมกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงโดยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้วยใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) ของแต่ละองค์กร ประกอบด้วยการทำงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.ดึงข้อมูลธุรกรรมจากระบบชำระเงินมาอยู่ในรูป CSV
2.ส่งข้อมูลในรูป CSV เข้าสู่ระบบ Smart Tax ซึ่งจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่งมาถูกต้องตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนดหรือไม่
3.แปลงข้อมูลธุรกรรมให้อยู่ในรูป XML และจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (PDF/A-3) พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้วยใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) โดยมีการตรวจสอบ Schema ตามมาตรฐาน ขมธอ. เลขที่ 23-2560 โดยใบรับรองดิจิทัลนี้จะถูกเก็บบนระบบ Hardware Security Module (HSM) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
4.นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าปลายทาง

สล็อต

5.นำส่งข้อมูลภาษีในรูป XML ให้แก่กรมสรรพกรตามมาตรฐาน ขมธอ. เลขที่ 14-2560 โดยบริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเบญจจินดาที่ได้รับการรับรองในการเป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องจาก สพธอ.

Smart Tax ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP และระบบงานด้านธุรกรรมขององค์กรได้หลายรูปแบบทั้ง API, SFTP และ Web Upload ช่วยให้สามารถจัดเก็บและค้นหาเอกสารได้อย่างเป็นระบบ

  1. Smart Flow Solution
    Smart Flow เป็นโซลูชันการจัดการเอกสารและขออนุมัติแบบ Paperless ในรูปของ Software as a Service (SaaS) ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างเอกสารเพื่อขออนุมัติตามสายลำดับขั้นอนุมัติ (Level of Authorization: LOA) ที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้บริหารสามารถเซ็นอนุมัติเอกสารได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้ผ่านทางการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) ขององค์กร

สล็อตออนไลน์

Smart Flow มาพร้อมกับ Template เอกสารให้เลือกใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น บันทึกข้อความ (Memorandum) ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และแบบฟอร์มต่างๆ หรือองค์กรจะเลือกสร้าง Template ของตัวเองก็ได้ โดยสามารถกำหนด LOA ให้แต่ละ Template ตามลำดับสายอนุมัติโดยยึดตามโครงสร้างองค์กร หรือจะกำหนด LOA เองก็ได้เช่นกัน
เมื่อพนักงานกด Submit เพื่อเดินเรื่องเอกสาร เอกสารจะถูกส่งไปตาม LOA ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเซ็นอนุมัติได้ผ่านทางการลงลายมือชื่อดิจิทัล ในกรณีที่ส่งคืนเอกสารหรือไม่อนุมัติ สามารถระบุเหตุผลหรือหมายเหตุแนบไปกับเอกสารได้ ซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถนำเข้าสู่ระบบ Analytics เพื่อปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารหรือขั้นตอนอนุมัติให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงใช้ประเมินพนักงานได้

โซลูชัน Smart Flow ยังรองรับการทำงานร่วมกับระบบ ERP ช่วยให้การออกใบขอซื้อ (Purchase Requisition) ทำได้ง่ายขึ้น เมื่อใบขอซื้อได้รับการอนุมัติ Smart Flow จะส่งข้อมูลไปยังระบบ ERP เพื่อออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) พร้อมส่งไปยัง Supplier ให้โดยอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากและเพิ่มความรวดเร็วในการเดินเอกสาร

jumboslot

จุดเด่นของโซลูชัน Smart Flow ประกอบด้วย
-รองรับการจัดทำเอกสารภาษาไทย จัดหน้าง่าย เป็นระเบียบ
-มีแนวทางการกำหนดสิทธิในการอนุมัติรายการสำหรับหน่วยวงาน (LOA – Level of Authority) ที่เหมาะสมกับองค์กรและหน่วยงานในไทยให้บริการ
-มีรูปแบบสำหรับเอกสารราชการที่ถูกต้อง ชัดเจน
-สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ ของไทย
-มีระบบจัดเก็บ Digital Footprint ของเอกสารในรูปแบบ Audit Trail ช่วยให้สามารถติดตามผู้สร้าง ผู้แก้ไข ผู้ใส่หมายเหตุได้ง่าย

  1. Remote Task Management
    Remote Task Management เป็นระบบบริหารจัดการพนักงานและงานที่ได้รับมอบหมายแบบออนไลน์ ช่วยให้หัวหน้างานสามารถติดตามการทำงานของพนักงานและสถานะงานต่างๆ ที่มอบหมายไปได้แบบเรียลไทม์ รองรับการทำงานเป็นกะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สะดวกในการใช้งานออนไลน์ได้ทุกที่ พร้อมระบุตำแหน่งพิกัดที่ทำงาน

slot

โซลูชันดังกล่าวถูกออกแบบมาให้สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของงานและบริหารการพนักงาน โดยรองรับการบันทึกเวลาเข้า – ออกสถานที่ทำงาน พร้อมเช็คอินเพื่อระบุตำแหน่งที่ทำงานและยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยี Face Recognition ที่มีความแม่นยำสูง ลดปัญหาเรื่องการตอกบัตรแทนกัน ช่วยให้การเช็คชื่อพนักงานที่ทำงานภายนอกสถานที่ เช่น ที่ไซต์ลูกค้า ไซต์ก่อสร้าง ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Remote Task Management ยังช่วยให้หัวหน้างานแจกจ่ายงานไปยังพนักงานแต่ละคนได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตามสถานะการทำงานของพนักงานและงานที่แจกจ่ายไปได้แบบเรียลไทม์ โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาเริ่ม – จบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ทำให้การประเมินผลงานและคำนวณค่าแรงทำได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถใส่หมายเหตุลงไปในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อรายงานหัวหน้างานเมื่อพบปัญหาได้อีกด้วย ลดภาระงานด้านเอกสารและเวลาที่ต้องสูญเสียไปในการส่งรายงาน เรียนรู้เพิ่มเติม ข้อมูลแน่นสำหรับนักลงทุน