อัปเดตกลยุทธ์ดิจิทัล มุ่งสู่การทำ Digital Marketing

อัปเดตกลยุทธ์ดิจิทัล มุ่งสู่การทำ Digital Marketing
คุณปณต กาญจนศูนย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและโซลูชันดิจิทัลของ G-Able ระบุว่า เทคโนโลยีดิจิทัลจะเริ่มเข้ามาพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจทีละฟังก์ชันการทำงาน โดยจะเริ่มจาก Sales & Marketing ก่อน ซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่าการทำ Marketing แบบดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำ Marketing มากขึ้นและเริ่มกลมกลืนเข้ากับการทำงานของหลายๆ แผนก ส่งผลให้องค์กรชั้นนำเริ่มค้นหา Chief Marketing Technology Officer (CMTO) แทนที่จะเป็น Chief Marketing Officer (CMO) อย่างในอดีต

jumbo jili

คุณปณตยังระบุอีกว่า ขณะนี้หลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ในขั้นที่ 2 จาก 5 ขั้นของการทำ Digital Transformation คือ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนในการทำงานและนำผลิตภัณฑ์ไปขายผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ อย่างไรก็ตาม การทำ Digital Transformation ก็ไม่ได้เหมาะกับงานทุกประเภทเสมอไป เช่น งานที่ต้องการคุณภาพสูงหรืองานที่ไม่ต้องอาศัยแรงงานมากนัก กลับกัน Digital Transformation จะเหมาะกับงานปริมาณมหาศาลที่ต้องลงแรงเยอะ และต้องการคุณภาพในระดับหนึ่งเท่านั้น ที่สำคัญคือสามารถขยายระบบให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจได้ง่าย

สล็อต

นอกจากนี้ โมเดลในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลจะเริ่มเปลี่ยนจาก Customer & Vendor ไปเป็น Customer & Partner กล่าวคือ Vendor จะไม่ได้แค่ส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าอีกต่อไป แต่จะเป็นการสร้าง Journey เพื่อเดินคู่ไปกับลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่โมเดลการขายก็จะเปลี่ยนจากการหาลูกค้าปริมาณมากๆ แล้วขายไปทั่ว แต่ปิดดีลได้น้อย ไปเป็นการหาลูกค้าปริมาณพอสมควร แต่เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความจงรักภักดีเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการไปอย่างยาวนานแทน

สล็อตออนไลน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใช้เทคนิค Inbound Marketing พลิกโฉมการรับสมัครนักศึกษา
ผศ. ดร. มานา ปัจฉิมนันท รองประธานฝ่ายการสื่อสารด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ออกมาเปิดเผยตัวอย่างการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำแคมเปญดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยในอดีตนั้นมหาวิทยาลัยเคยลงทุนโฆษณาด้านสื่อมัลติมีเดียหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวี มินิซีรี่ย์ออนไลน์ หรือคลิปวิดีโอผ่าน Influencer ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการด้าน Real-time, Authenticity, Relevancy และ Personalization มากขึ้น

jumboslot

ผศ. ดร. มานา ระบุว่า พฤติกรรมของผู้ที่ต้องการสมัครเรียนในปัจจุบันจะนิยมใช้สื่อออนไลน์และการแชตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องการเรียน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้ดูทันสมัย และมีช่องทางติดต่อที่สะดวก ในขณะที่ Social Media กลายเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ โดยจะมีทีมงานคอยตอบแชต อีเมล หรือโทรศัพท์ติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือทีมงานต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่การแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสม ขั้นตอนการสมัครเรียน การแนะนำด้านการเงินและทุนการศึกษา ไปจนถึงการโน้มน้าวผู้ปกครอง เหล่านี้เพื่อสร้างประสบการณ์แรกเริ่มอันแสนยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ที่ต้องการสมัคร

slot

หัวใจสำคัญของการทำแคมเปญดิจิทัลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือ เทคนิค “Inbound Marketing” ซึ่งเป็นวัฏจักรการเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นแขกที่มาเยี่ยมชม กลายเป็นผู้ที่สนใจ ไปจนถึงการเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่มาสมัครเรียน และผู้ที่ช่วยประชาสัมพันธ์หาลูกค้ารายอื่นต่อไปเป็นทอดๆ และเพื่อดึงความสนใจ รวมไปถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับลูกค้า มหาวิทยาลัยจึงมีการนำเสนอ Contents ที่สอดคล้องกับ Customer Journey และมีการติดตาม Customer Experience อย่างใกล้ชิด เริ่มสร้างประสบการณ์ใหม่ในการติดต่อสื่อสารได้ง่าย