สรุปงาน Microsoft Innovation Conference : AI อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างและทุกอุตสาหกรรม

สรุปงาน Microsoft Innovation Conference : AI อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างและทุกอุตสาหกรรม

Business Transformation
ในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ขึ้นมาบรรยาย ซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถยกระดับตัวเองหลังจากปรับตัวทำ Business Transformation ได้สำเร็จและธุรกิจนั้นก็คือ ‘Let’s Relax’ หรือร้านสปาชื่อดังที่ใครหลายคนคงพอคุ้นหูหรือเคยใช้บริการกันอยู่บ้าง โดยกว่า 5 ปีที่บริษัทใช้เวลาไปกับการ Transform ธุรกิจสู่จุดใหม่ทำให้จากเดิมที่เคยเติบโตปีละ 1 สาขากลายเป็น 10 สาขาต่อปี อีกทั้งเคยทำมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ไปแตะที่ 1 หมื่นล้านบาทซึ่งนี่เองคือผลลัพธ์แห่งการ Transformation ตัวเองเพียงปรับเปลี่ยนหลักการ 2 จุดดังนี้

jumbo jili

เปลี่ยนโครงสร้างบริษัทจากการทำธุรกิจแบบครอบครัวสู่ระบบบริหารด้วยการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นบอร์ดบริหาร
ปรับเปลี่ยนบัญชีให้มีความถูกต้อง ตรงเวลา และตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจที่สามารถ Transform ตัวเองได้สำเร็จซึ่งเบื้องหลังของหลายธุรกิจในปัจจุบันย่อมต้องมีเทคโนโลยีที่ดีสนับสนุนด้วย โดยคุณประพันธ์กล่าวปิดท้ายว่า ” ไมโครซอฟต์มีความพร้อมที่สามารถช่วยตอบโจทย์สำคัญกับการทำ Business Transformation ให้ธุรกิจ ถึง 4 ส่วนคือ Empower Employees, Engage Customers,Optimize Operations, Transform Products”

สล็อต

Empowering Digital Transformation with AI
“AI is in Everywhere, Everything and Industry” — นี่เป็นคำกล่าวจากคุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ุ กรรมการผู้จัดการของ ไมโครซอฟต์ประเทศไทยที่ขึ้นบรรยายในช่วงนี้ โดยคุณธนวัฒน์ได้ยกตัวอย่างของ AI is in Everywhere เช่น หากผสาน AI เข้ากับที่อยู่อาศัยผู้ใช้งานจะมีใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถแนะนำของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นได้ว่าสามารถทำเมนูอะไรได้หรือหากต้องการทำเมนูไหนขาดวัตถุดิบอะไรก็สั่งออนไลน์มาให้เองได้ เป็นต้น ดังนั้นปัจจุบัน AI ได้เข้าไปฝังตัวอยู่ในทุกหนแห่งแล้ว

AI is in Everything ตรงนี้หมายความว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าไปอยู่ในทุกๆ สิ่งด้วย เช่น กรณีของผู้ผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินอย่าง Rolls-Royce ที่ได้นำเซนเซอร์ไปติดไว้ในเครื่องยนต์ที่ตนผลิตทำให้สามารถประเมินการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้าและการันตี SLA ได้ถึง 99.99% กลายเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ Engine-as-a-service ทำรายได้เข้าสู่บริษัท

สล็อตออนไลน์

AI is in Every Industry คือปัจจุบัน AI ขยายเข้าไปสู่การใช้งานในทุกอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เช่น Drone กับภาคการเกษตรที่สามารถใช้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายจากสีของพืชและสามารถบอกได้ว่าพืชนั้นมีโรค ขาดน้ำ หรือมีสภาพสมบูรณ์ นั่นหมายถึงผู้ดูแลไร่จะสามารถพ่นยาหรือรดน้ำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดทำให้ลดต้นทุนการผลิตลง หรือ กรณีของการใช้ Drone ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างสะพานที่เทรนโมเดล AI ให้แยกแยะได้ว่าภาพถ่ายนั้นคือ รอยแตก เชื้อรา หรือสนิม ซึ่งปกติการตรวจสอบโดยมนุษย์กินเวลาหลายเดือนแต่ด้วยเทคโนโลยีจึงลดเวลาลงเหลือแค่ไม่ถึง 2 สัปดาห์ และสุดท้ายตัวอย่างของ Retail การใช้ AI เพื่อเรียนรู้ข้อมูลของผู้บริโภคไปทำ Dynamic Pricing หรือการใช้ Chatbot เพื่อเข้าเปิดการขายกับลูกค้าที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามเมื่อ AI แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกหนแห่งและอุตสาหกรรมแล้ว ธุรกิจประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหากมีนวัตกรรม AI เข้ามาส่งเสริม ทางไมโครซอฟต์จึงได้มีการจัดทำรายงานร่วมกับ IDC เพื่อศึกษาผลลัพธ์แนวโน้มในปี 2021 เทียบกับปัจจุบันโดยอ้างอิงความเห็นของผู้บริหารในเอเชียแปซิฟิคกว่า 1,560 คนซึ่งมีผู้บริหารจากประเทศไทยจำนวน 101 คนและมีสถิติดังนี้

jumboslot

AI จะช่วยส่งเสริมให้เกิดบริการและผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมซึ่งในภาพรวมของเอเชียแปซิฟิคจะเพิ่มขึ้น 1.9 เท่าและประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า
AI จะช่วยให้ Productivity ของพนักงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า ในปี 2021
29% ของผู้บริหารจากประเทศไทยเชื่อว่า AI จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างใหญ่หลวง 25% เชื่อว่ามีผลกระทบพอสมควร 31% เชื่อว่ามีเล็กน้อยและ 15% คิดว่าไม่ได้รับผลกระทบ
ผู้นำในประเทศไทยยังขาดคุณสมบัติหลัก 3 จาก 6 ข้อที่ส่งผลต่อการใช้ AI ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับผู้นำในระดับเอเซียแปซิฟิคคือ Data, Strategy และ Investment

จากรายงานสรุปได้ว่า AI จะเข้ามาช่วยส่งเสริมธุรกิจหากบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ รวมไปถึงผู้นำขององค์กรต้องมีวิสัยทัศน์และสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน AI ด้วย ไม่เพียงเท่านั้นองค์กรต้องมีวัฒนธรรมที่พร้อมรับนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้งานและบุคคลากรในองค์กรต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาด้วย ดังนั้นการที่ AI จะเกิดได้หรือไม่ต้องอาศัยทั้งฝั่งของเทคโนโลยีและธุรกิจ

slot

นอกจากนี้สุดท้ายแล้วคุณธนวัฒน์ยังได้ฝากถึงองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดในยุคปัจจุบันว่าองค์กรจะต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยี (Tech intensity) ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบอีก 2 ส่วนคือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว (Tech Adoption) และ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง (Tech Capability) กล่าวคือองค์กรไม่ต้องไปสร้างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่นำมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่นั่นเอง เริ่มสร้างประสบการณ์ใหม่ในการติดต่อสื่อสารได้ง่าย