กับการทำ Digital Transformation ด้วยนวัตกรรม, วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

กับการทำ Digital Transformation ด้วยนวัตกรรม, วัฒนธรรม และเทคโนโลยีหากจะพูดถึงเรื่องราวของการทำ Digital Transformation แล้ว เส้นทางของ Food Passion ธุรกิจเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารชื่อดังอย่างบาร์บีคิวพลาซ่าและจุ่มแซ่บฮัทในการก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนั้นก็ถือเป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่คุณเรืองชาย สุพรรณพงศ์ Chief Disruption Officer แห่ง Food Passion ให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและพนักงาน ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Food Passion นี้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

jumbo jili

ก่อนก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ต้องปรับวัฒนธรรมให้เสร็จเสียก่อน
คุณเรืองชายได้เริ่มต้นการให้สัมภาษณ์กับทีมงาน TechTalkThai ในครั้งนี้ ด้วยการเริ่มต้นเล่าถึงมุมมองของ Food Passion ที่มีต่อคำว่านวัตกรรมเป็นอันดับแรก เนื่องจาก Food Passion นั้นมองว่าการปรับตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากต่อธุรกิจ การกำหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าคำว่านวัตกรรมนั้นหมายถึงอะไรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและมีเป้าหมายเดียวกันได้นั้นจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

“นวัตกรรมไม่ใช่เทคโนโลยี” คือประโยคที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพูดคุยในครั้งนี้ และจะเป็นประโยคที่ทำให้เราเข้าใจมุมมองของ Food Passion ได้มากขึ้น โดยคุณเรืองชายได้เล่าถึงนวัตกรรมในมุมของ Food Passion ว่าจริงๆ แล้วนวัตกรรมนั้นคือเรื่องของ “ความเข้าใจ” และ “การตอบสนองต่อความต้องการ” ของลูกค้าและพนักงานให้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สล็อต

เสียมากกว่า ซึ่งการที่จะตอบโจทย์ทั้งสองประเด็นนี้ให้ได้ ก็คือการที่ Food Passion ต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ ที่สองสิ่งนี้เองถือเป็นนวัตกรรม ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่อย่างใด

สำหรับตัวอย่างของสิ่งที่ Food Passion ให้ความสำคัญในฐานะของนวัตกรรม ก็เช่น การที่ Food Passion สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่มาใช้บริการทุกๆ วันได้มากขึ้น และนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจมากขึ้นกลับไปได้ หรือการที่ Food Passion ได้รับรู้ความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานในแต่ละสาขามากขึ้น และสามารถคิดค้นกระบวนการทำงานใหม่ที่ทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานดีขึ้นได้ เป็นต้น

แน่นอนว่าการที่ Food Passion จะสามารถเข้าใจความต้องการในมิติใหม่ๆ ของลูกค้าหรือพนักงานได้มากขึ้นนี้ หัวใจสำคัญก็คือ Mind Set ของทีมงาน Food Passion ในทุกๆ ตำแหน่ง ทั้ง

สล็อตออนไลน์

พนักงานหน้าร้านในสาขาต่างๆ ไปจนถึงทีมงานเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนการทำงาน ทั้งหมดนี้ทำให้คุณเรืองชายได้ผลักดันการนำศาสตร์ด้าน Design Thinking เข้ามาอบรบพนักงานทุกคน และนำวัฒนธรรมของ Startup ในการกล้าคิด, กล้าทำ, กล้าล้มเหลว เข้ามาให้พนักงานให้สร้างทีมเพื่อค้นหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาโดยตรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เกิดเป็นการทำ Prototype จำนวนมากภายในบริษัทภายใต้การผลักดันในลักษณะ Corporate Incubator ขึ้นมา

ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นใน Food Passion นี้ก็เป็นผลผลิตจากพนักงานและวัฒนธรรมดังกล่าว บางส่วนนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และบางส่วนนั้นก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กันขึ้นมา แต่นวัตกรรมใหม่ๆ ในนิยามของ Food Passion เองก็ยังคงถูกสร้างขึ้นมาต่อเนื่องในทุกๆ วันนี้ และถูกนำไปใช้งานในร้านบาร์บีคิวพลาซ่า, จุ่มแซบฮัท, Red Sun, Charna, Space Q ทั้งหมดรวมกันกว่าเกือบ 200 สาขาทั่วประเทศไทย

jumboslot

สำหรับตัวอย่างของสิ่งที่ Food Passion ให้ความสำคัญในฐานะของนวัตกรรม ก็เช่น การที่ Food Passion สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่มาใช้บริการทุกๆ วันได้มากขึ้น และนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจมากขึ้นกลับไปได้ หรือการที่ Food Passion ได้รับรู้ความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานในแต่ละสาขามากขึ้น และสามารถคิดค้นกระบวนการทำงานใหม่ที่ทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานดีขึ้นได้ เป็นต้น

แน่นอนว่าการที่ Food Passion จะสามารถเข้าใจความต้องการในมิติใหม่ๆ ของลูกค้าหรือพนักงานได้มากขึ้นนี้ หัวใจสำคัญก็คือ Mind Set ของทีมงาน Food Passion ในทุกๆ ตำแหน่ง ทั้งพนักงานหน้าร้านในสาขาต่างๆ ไปจนถึงทีมงานเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนการทำงาน ทั้งหมดนี้ทำให้คุณเรืองชายได้ผลักดันการนำศาสตร์ด้าน Design Thinking เข้ามาอบรบพนักงานทุกคน และนำวัฒนธรรมของ Startup ในการกล้าคิด, กล้าทำ, กล้าล้มเหลว เข้ามาให้พนักงานให้สร้างทีมเพื่อค้นหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาโดยตรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เกิดเป็นการทำ Prototype จำนวนมากภายในบริษัทภายใต้การผลักดันในลักษณะ Corporate Incubator ขึ้นมา

slot

ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นใน Food Passion นี้ก็เป็นผลผลิตจากพนักงานและวัฒนธรรมดังกล่าว บางส่วนนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และบางส่วนนั้นก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กันขึ้นมา แต่นวัตกรรมใหม่ๆ ในนิยามของ Food Passion เองก็ยังคงถูกสร้างขึ้นมาต่อเนื่องในทุกๆ วันนี้ และถูกนำไปใช้งานในร้านบาร์บีคิวพลาซ่า, จุ่มแซบฮัท, Red Sun, Charna, Space Q ทั้งหมดรวมกันกว่าเกือบ 200 สาขาทั่วประเทศไทย นักลงทุนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม