Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing

Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing
การประมวลผลแบบเครือข่ายเสมือน (Cloud Computing) เป็นการทำงานผ่านศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ในลักษณะการทำงานโดยใช้การรวมทรัพยากรมาแชร์ร่วมกันเช่น การประมวลผล การจัดเก็บ การจัดการข้อมูล และระบบเชื่อมโยงออนไลน์ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่น ทำได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าในราคาที่ถูก และสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวคิดของระบบ Cloud Computing ควรประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) เครือข่าย (Network) ระบบความปลอดภัย (Security) ระบบงาน (Application) จึงทำให้เกิดเป็น Cloud Computing

jumbo jili

Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing ได้แก่

  • บริการตนเองตามความต้องการ (On Demand Self Service) คือ ผู้ใช้งาน Cloud Computing สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับบริการอย่างอิสระเช่น การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Server, การเพิ่มลดขนาดทรัพยากรของระบบ, การสั่งเปิด-ปิด Service, การสั่งยกเลิกการทำงาน Server ในส่วนที่ไม่ต้องการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบที่ให้บริการได้โดยอัตโมัติ และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน เช่น server time และ storage ได้ตามความต้องการในช่วงเวลาใดก็ได้ ผ่านระบบบริหารจัดการบนเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการจัดหาไว้ให้

สล็อต

  • การเข้าถึงได้หลายช่องทาง (Broad Network Access) คือ ผู้ใช้งาน Cloud Computing สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือระบบ IT ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้จากทุกที่ทุกเวลาและทุก อุปกรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบของ ผู้ให้บริการจากอุปกรณ์ประเกทใดก็ได้ เช่น Cloud สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ เป็นต้นโดยระบบต้องสามารถรองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลาย (Multi-platform)

สล็อตออนไลน์

  • การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Pooling) คือ การนำระบบทรัพยากรที่มีมารวมกันเช่น นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ที่ได้รับมาจัดสรรพื้นที่ทรัพยากรให้เหมาะสมกับการใช้งานใหม่ โดยแบ่งเป็นระบบย่อยๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ วิธีนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นจากการใช้งานทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน (Multi-tenants) โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลต่างๆ มีการจัดเก็บที่ใด

jumboslot

  • มีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง (Rapid Elasticity) คือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม-ลดขนาดทรัพยากรให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในระยะเวลานั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่น การเพิ่มลดจำนวนของ Server, การเพิ่มลดจำนวน CPU ของ Server, การเพิ่มลดขนาด Memory ของ Server กล่าวได้ว่าเมื่อใดที่ Server มีการใช้งานสูง ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้มีความสามารถในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน ปริมาณและระยะเวลาในการใช้งาน

slot

  • ระบบการวัดบริการ (Measured Service) คือ การคิดค่าบริการของ Cloud Computing โดยเป็นการจ่ายแบบ PAY PER USE หรือการจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง เนื่องจาก Cloud Computing มีความยืดหยุ่นของการเพิ่มลดขนาดทรัพยากรได้ตามความต้องการ เปรียบเสมือนกับการใช้บริการสาธารณูปโภคจ่ายตามที่ใช้เท่านั้น ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง โดยการวัดปริมาณและคิดค่าบริการตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง หรื Pay-per-use ตลาดไอทีน่าศึกษามาก ดูข้อมูลจากหลายๆแหล่ง