นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindanshi)

นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindanshi)

นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindanshi)Shindan เป็นภาษาญี่ปุ่น มีความหมายถึง การวินิจฉัยสถานประกอบการการวินิจฉัยสถานประกอบการ Shindan เป็นระบบที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และเข้ามาในประเทศไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 5 ปีแรกเป็นการถ่ายทอดแนวทางและวิธีการสอนจากญี่ปุ่น และช่วง 5 ปีถัดมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อโดยนักวินิจฉัยชาวไทย ในแต่ละปีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเปิดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้ามาเป็นนักวินิจฉัย ซึ่ง jumbo jili ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วจำนวนมาก หากสนใจที่จะก้าวสู่อาชีพ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindanshi) จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักวินิจฉัยสถานประกอบการระดับวิชาชีพเสียก่อน โดยผู้ที่จะช่วยสถานประกอบการในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพที่แท้จริง ของการบริหารจัดการในภาพรวม…
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ (Toyota Social Innovation)

พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ (Toyota Social Innovation)

พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ (Toyota Social Innovation) โตโยต้า นำเทรนด์แนวคิดใหม่ TSI – Toyota Social Innovation พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิจชุมชนฮาร์ทโอทอป ถือเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของโตโยต้า ที่ได้นำเอากระบวนการผลิตแบบโตโยต้า มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมธุรกิจชุมชน จนกลายเป็นหลักการ “รู้-เห็น-เป็น-ใจ” โดยเริ่มจากการเข้าสำรวจธุรกิจ และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง jumbo jili จนเป็นที่สำเร็จลุล่วงและเป็นต้นแบบของธุรกิจชุมชนที่มีระบบการจัดการคุณภาพ สามารถสร้างความสุขให้แก่พนักงานรวมไปถึงสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นได้ รู้-เห็น-เป็น-ใจ คือ กระบวนการทำงานที่ถูกนำมาประยุกต์จากหลักการทำงานของ…
Tool เครื่องมือจัดการคุณภาพใหม่ 7 แบบ (The 7 New QC Tools)

Tool เครื่องมือจัดการคุณภาพใหม่ 7 แบบ (The 7 New QC Tools)

เครื่องมือจัดการคุณภาพใหม่ 7 แบบ (The 7 New QC Tools) เกิดจากสถาบัน JUSE ในญี่ปุ่น ที่ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือการจัดการด้านคุณภาพเพื่อให้ผู้บริหารใช้ สำหรับทำการติดตามการจัดการคุณภาพ ต่อเนื่องจากเครื่องมือพื้นฐานการจัดการคุณภาพ 7 แบบ ที่มีอยู่เดิมเพราะเครื่องมือเดิมนั้นเหมาะกับการแก้ปัญหา ใน 1972 จึงเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารกับพนักงานวางแผนใช้ ได้เป็น เครื่องมือจัดการคุณภาพใหม่ 7 แบบ (The 7 New QC Tools)…
Tool เครื่องมือแผนภาพเต่า (Turtle Diagram)

Tool เครื่องมือแผนภาพเต่า (Turtle Diagram)

Tool เครื่องมือแผนภาพเต่า (Turtle Diagram) แผนภาพเต่า (Turtle Diagram) เป็นเครื่องมือแบบแผนภาพอีกแบบที่นิยมนำมาใช้ ในแนวคิดของการบริหารจัดการกระบวนการแบบ ช่วยในการวางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานในการผลิต ที่ให้ความสำคัญในการพิจารณาปัจจัยทรัพยากรในการผลิตหรือที่เรามักเรียก 4M ได้แก่ Man Machine Method Material (ดูประกอบ ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (4M in Production jumbo jili Process) และ ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4…