Big Data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform)

Big Data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform)

Big Data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ควรมีความสามารถในการดำเนินการด้านข้อมูลที่รอบด้านและครอบคลุม พร้อมรับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่จะเกิดในอนาคต แพลตฟอร์มฐานข้อมูลจำเป็นต้องรองรับการประมวลผลบิ๊กดาต้าได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการขยายระบบในอนาคต และต้องมีเซอร์วิสที่ครอบคลุมให้บริการการดำเนินการด้านข้อมูลที่จำเป็นและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน ระบบรักษาความปลอดดภัยที่ได้มาตรฐานสากล jumbo jili ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ประกอบไปด้วยงาน 4 ด้าน คือ การรวบรวมและจัดการ (Data…
Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) Gerd Leonhard นักคิดนักเขียนเกี่ยวกับอนาคต (Futurist) ชาวสวิส ได้เคยพูดไว้ในปี 2013 ว่า “อนาคตภายใน 6-7 ปี ข้อมูลจะมีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าพลังงาน” Gerd ได้สรุปในเบื้องต้นว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกได้เคลื่อนตัวจากการที่เคยขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมัน (Oil) ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data) ซึ่งในอดีตเราคงคุ้นเคยกับกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน (Big Oil) กลุ่มบริษัทผู้ค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ทั้ง 5 บริษัทที่เราคุ้นเคยได้แก่ บีพี,…