อุตสาหกรรมการผลิตและการปรับตัวในยุคดิจิทัล ด้วยแนวคิดการผลิตจากญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมการผลิตและการปรับตัวในยุคดิจิทัล ด้วยแนวคิดการผลิตจากญี่ปุ่น

ในธุรกิจการผลิตที่มีกระบวนการดำเนินงานคาบเกี่ยวต่อเนื่องกัน ความแม่นยำในแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญมาก เทคโนโลยีจึงเป็นตัวแปรหลักในยุคปัจจุบันที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในบทความนี้ ขอชวนทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับอุตสากรรมการผลิตมารู้จักกับแนวคิด และตัวอย่างโซลูชัน IT สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตจากงาน JRIT ICHI เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกนำไปประยุกต์กับธุรกิจในอนาคต

jumbo jili

IoT คือเครื่องมือ เป้าหมายคือการสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
หลายท่านคงทราบดีถึงความนิยมในเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้หลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพได้มาก โดยเทคโนโลยีที่ว่านี้จะเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร สินค้า วัตถุดิบ และระบบจัดการต่างๆ ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลสถานะความเป็นไปของสิ่งต่างๆภายในโรงงาน สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เฝ้าระวัง และต่อยอดในการตัดสินใจต่างๆได้

สล็อต

เป้าหมายที่แท้จริงในการนำ IoT เข้ามาใช้ในโรงงาน คือการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัล เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสิทธิภาพที่ว่านี้ก็เกิดจากการได้รับข้อมูลที่แม่นยำ ทันท่วงทีแบบ Real-time จากทุกแหล่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากระบบ IoT และนำข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินการเดิม เช่น ลดจุดที่ทำให้ล่าช้า เสียเวลาเปล่า วางแผนการใช้เวลาและเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เฝ้าระวังและป้องกันความเสื่อมของเครื่องมือ (Predictive Maintenance) หรือสร้าง Workflow อัตโนมัติ เมื่อทำงานได้ถึงจุดหนึ่งตามเงื่อนไข

ดังนั้น การทำ Digital Transformation ในโรงงาน จึงไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเข้ามาใช้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประสานกันของเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเป้าหมายสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของธุรกิจการผลิตมาตั้งแต่โลกยังไม่รู้จักกับเทคโนโลยีดิจิทัล คือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี Productivity มากขึ้น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเอง

สล็อตออนไลน์

ญี่ปุ่น ประเทศผู้มีจุดเด่นด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างยาวนาน
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นเติบโตมาพร้อมกับความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมการผลิตในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่ สร้างรายได้มาก และมีการพัฒนาระบบภายในอย่างต่อเนื่อง และเมื่อโลกเริ่มผันเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล อุตสาหกรรมการผลิตก็ได้หยิบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการผลิต
ผู้ให้บริการโซลูชัน IT จากญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยดีกับความท้าทายและเป้าหมายของอุตสาหกรรมการผลิต และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจ รวมความคุ้นเคยแนวคิดในการบริหารกระบวนการการผลิตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เช่น Toyota Production System (ซึ่งถูกพัฒนาเป็น Lean Manufacturing ในเวลาต่อมา) ทำให้ผู้ให้บริการ IT จากญี่ปุ่นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับธุรกิจการผลิตไทยที่กำลังวางแผนจะพลิกโฉมธุรกิจเพื่อรองรับอนาคต

jumboslot

ตัวอย่างโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตจากผู้ให้บริการด้าน IT ในงาน JRIT ICHI
NTT Data – ให้บริการโซลูชัน ERP จากผู้พัฒนาชั้นนำของโลกอย่าง SAP ผสานกับประสบการณ์การร่วมงานกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีบนคลาวด์ชั้นนำของโลก เช่น AWS, Microsoft Azure, และ Oracle ช่วยธุรกิจออกแบบและเชื่อมต่อระบบภายในโรงงานและออฟฟิศเข้าด้วยกัน สร้างโซลูชันติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน
Thai NS – ผู้เชี่ยวชาญระบบ Manufacturing Execution System (MES) ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาติดตามและตรวจสอบขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปยังผลิตภัณฑ์ปลายทาง โดยระบบนี้สามารถช่วยธุรกิจวัดประสิทธิภาพของการผลิต แก้ไขจุดด้อย และควบคุมคุณภาพของการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยพวกเขามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับธุรกิจหลายประเภท เช่น ยานยนต์ ขึ้นรูปโลหะ ชุดสายไฟ ชีวะเคมี และเกษตรกรรม

slot

ISID – ให้บริการโซลูชันการผลิตหลายด้าน ตั้งแต่โซลูชัน NX CAD/CAM/CAE จาก SIEMENS ที่ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์​ วิเคราะห์ และวางรูปแบบการผลิต โซลูชัน Industrial IoT(iIoT) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการเก็บข้อมูลในขั้นตอนการผลิตโดยเฉพาะ และมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวางแผนการผลิตได้อย่างรอบคอบ ไปจนถึงโซลูชัน Opcenter APS ที่ช่วยจัดการขั้นตอนการวางแผนการผลิต (Production Planning) อย่างครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีข้อผิดพลาดน้อยลง
ตลาดไอทีน่าศึกษามาก ดูข้อมูลจากหลายๆแหล่ง